gocdiepdung

Nửa trái tim còn yêu người …

Posted on: March 27, 2011

Anh tiễn em đi về với người
Về nơi ấy mai này có nhớ anh không ?
Anh bước đi em ngồi bạn với gió trăng
Trong gió mưa sa tóc em giấu ngấn lệ rơi

Khi bóng em về xa cuối trời
Gọi theo cơn gió mưa về xóa chiếc hôn xưa
Em suốt đêm ngây dại rong ruổi lang thang
Vùi thân giá rét tìm anh trong giấc mộng

Giấu trong thân em là chất ngất mỏi mòn
Về đâu em hỡi, dù biết cách xa là đớn đau
Và xin em hãy nhớ rằng có anh luôn mong đợi
Và xin em nhớ, nửa trái tim anh còn yêu người …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: