gocdiepdung

Chuyện Củ Chuối

Posted on: March 29, 2011

Có anh chàng Củ Chuối Nhà ở bên bờ suối .. Yêu cô nàng bán muối Nhà có một cây chuối .. Họ thương nhau đắm đuối .. Dắt nhau ra bờ suối … Rồi dìm nhau chết đuối … Thế là hết đoạn cuối … Một câu chuyện Củ Chuối … Nghe xong tui cũng đuối   HiHi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: