gocdiepdung

Bia mộ

Posted on: March 30, 2011

Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua khu nghĩa địa . Bỗng nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra, Anh ta hoảng hố t, tưởng là có ma. Nhìn kỹ các ngôi mộ, anh ta mới thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên tấm bia đá.

Anh bảo:

– Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma! Ông đang làm gì ở đây vậy?

Ông già trả lời:

Con bà nó , đứa nào khắc sai tên tao ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: