gocdiepdung

CƠN GIÓ VÔ TÌNH

Posted on: March 30, 2011

Tình sẻ không ở lại như cơn gió mơ hồ
Tình sẻ bay cao cuốn theo tất cả những gì giả tạo…Ta sẻ trở lại bơ vơ ????
Nhưng Em sẽ mãi mãi yêu ox trọn đời này

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: