gocdiepdung

Ghét mẹ vợ

Posted on: March 30, 2011

Cô vợ bị bỏng nặng, phải ghép da mặt, anh chồng tình nguyện cho cô mảng da ở mông của mình.

Sau phẫu thuật thẩm mỹ, người vợ xúc động nói với chồng:

– Anh yêu, cảm ơn anh biết bao vì những gì anh đã dành cho em!

– Ồ, có đáng gì đâu, vả lại, thấy mẹ em hôn lên má em là anh mãn nguyện rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: