gocdiepdung

Trả lại tao đôi dép

Posted on: March 31, 2011

Một đôi trai gái yêu nhau trong thời gian dài, nhưng bị gia đình ngăn cấm. Cả hai rủ nhau tự tử: “7 giờ tối tại cái giếng đầu làng, ai tới trước thì nhảy xuống trước để lại đôi dép”

Đến hẹn, chàng trai tới trước và nghĩ

– Mình còn trẻ dại gì.

Thế là chàng để lại đôi dép và nấp sau bụi cây gần đó.

5 phút sau sau, cô gái tới và nhìn đôi dép

– Đời nó coi như tiêu rồi – Rồi cầm đôi dép chạy đi.

Chàng trai chịu không nổi, chạy theo la lên:

– Trả lại tao đôi dép.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: