gocdiepdung

Thoáng buồn qua mắt

Posted on: April 2, 2011

humm..humm..

Hôm nay lại lười rồi..kg muốn làm gì cả..trong bụng cứ nao nao..ngoài trời tự dưng xám xịt, củng giống như mình đang xám xịt ở trong lòng.
Thấy người thân bên cạnh kg đc vui thì làm sao DD vui cho đc ????
Viết ra những giòng này…DD muốn gởi tới người ấy muôn vạn lời chúc phúc và những từ yêu thương nhé!
Mong gió hảy giúp DD chuyển đến người ấy những nụ cười mà người ấy đả từng nghe DD cười…Và những khi người ấy kg đc vui thì hảy nhớ mang ra 1 nụ người của DD nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 122,665 hits

GocDiepDung

Flickr Photos

Advertisements
%d bloggers like this: