gocdiepdung

Lành bệnh

Posted on: April 5, 2011

Bác sĩ đi qua sân cầu lông của một bệnh viện tâm thần nọ thì thấy có 2 anh chàng đang nằm bơi ở dưới sân cầu lông còn một người thì ngồi trên ghế đá gần đó.

Vị bác sĩ nghĩ rằng bệnh tình của anh này đã thuyên giảm nhưng vẫn quyết định thử. Vị bác sĩ đến gần anh bệnh nhân trên và hỏi:

– Sao anh không xuống bơi với các bạn cho vui?

Anh kia liền trả lời:

– Ông điên à? nước sâu thế kia mà tôi lại không biết bơi, xuống tắm để chết đuối à?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 122,623 hits

GocDiepDung

Flickr Photos

Advertisements
%d bloggers like this: