gocdiepdung

Ước Gì

Posted on: April 9, 2011

Tại sao tôi không phải là gổ đá
Để đừng nghe tiếng than oán thế nhân
Tại vì tôi chỉ là kẻ phàm trần
Nên tôi sợ, sợ những gì đả thấy

Một lần yêu để cố quên người ấy
Trốn vội vàng để cố nén niềm đau
Tại vì tôi chỉ là kẻ phàm trần
Người phàm tục không bao giờ may mắn

DiệpDung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog Stats

  • 123,993 hits

GocDiepDung

Flickr Photos

Advertisements
%d bloggers like this: