gocdiepdung

HỒI KÝ

Posted on: April 9, 2011

Tuổi thơ tôi vốn không tốt đẹp
Như những hoa mai nở trên cành
Tôi là cỏ dại trên ven lối
Mà anh thường ngày vẩn cứ qua.

DiệpDung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 122,772 hits

GocDiepDung

Flickr Photos

Advertisements
%d bloggers like this: