gocdiepdung

Không Muộn Màng

Posted on: April 9, 2011

Thà muộn màng mà yêu thương trọn vẹn
Nghĩa gì đâu tình cuối với tình đầu
Bước đường cùng em đứng trước vực sâu
Trong cuộc sống không hẳn là độ lượng

Em không buồn, kg bao giờ hờn trách
Ai ghen chi với dỉ vảng bao giờ
Đừng bao giờ tìm hiểu chuyện ngày xưa
Và anh củng đừng nghỉ gì chuyện củ

Chỉ biết mình giờ yêu nhau là đủ
Và yêu nhau tha thiết thật thà thôi
Hiện bây giờ đẹp lắm phải kg anh
Dỉ vảng đó thôi mình đừng nhắc nửa.
DiệpDung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 122,668 hits

GocDiepDung

Flickr Photos

Advertisements
%d bloggers like this: