gocdiepdung

Nổi Niềm

Posted on: April 9, 2011

Tôi không phải giai nhân trong cổ tích
Chẳng phải là hoa đẹp của trần gian
Hiện thân tôi là điếu thuốc chóng tàn
Khi đau khổ người ta thường nghỉ đến.

Nhả khói thuốc cho hồn tôi chậm lại
Khói tung bay làm ê ẩm lòng người
Mà thời gian không bao giờ đi ngược
Để tôi còn gặp lại kỷ niệm xưa.

DiệpDung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog Stats

  • 123,993 hits

GocDiepDung

Flickr Photos

Advertisements
%d bloggers like this: