gocdiepdung

Qua Cơn Mê

Posted on: April 9, 2011

Vòng tay tôi đang ôm chầm thực tại
Ngở trong mơ làm mê dại điên cuồng
Anh bên tôi hay chỉ là giấc mộng?
Đến rồi đi tan biến lạnh cả đời.

DiệpDung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: