gocdiepdung

Trái Đắng

Posted on: April 9, 2011

Có ai tìm tình yêu nơi vực thẳm
Hái dùm tôi thuốc đắng của ái tình
Tôi uống vào cho men tình giẩy chết
Để ái ân phút chốc biến thành tro.

DiệpDung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 121,381 hits

GocDiepDung

Flickr Photos

%d bloggers like this: