gocdiepdung

Nó mới đúng là con ông

Posted on: April 16, 2011

Nó mới đúng là con ông
Ảnh: Oralchelation.
Ảnh: Oralchelation.
Hai vợ chồng nọ có 5 đứa con: 4 đứa đầu thì trắng trẻo xinh đẹp, chỉ có đứa út đen đủi, xấu xí tệ. Người chồng nghi ngờ lắm nhưng không dám nói ra.
Đến lúc lâm chung, mới ra hiệu gọi bà vợ lại hỏi:
– Tôi sắp đi đây, trước khi chết tôi hỏi thật bà một điều. Thằng út…
– Thằng út làm sao?
– Nó có thật sự… là con của tôi không?
– Đến giờ phút này thì tôi cũng không giấu giếm gì ông. Thằng út… mới thật sự là con của ông.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 122,668 hits

GocDiepDung

Flickr Photos

Advertisements
%d bloggers like this: