gocdiepdung

TÌNH MÀU TRẮNG.

Posted on: April 18, 2011

Gởi tặng bạn thương !…

Có một chiếc xe màu trắng đục
4 con ngựa trắng xếp hàng đôi
Mang theo một cổ quan tài trắng
Và những bông hoa trắng lạnh người.
Có người thiếu phụ mang tang trắng
Ôm bó hoa trắng giữa giòng đời
Tay bưng ly rượu màu trắng đục
Tiển đưa ai đường trắng lối về
2 hàng nước mắt nàng màu trắng
Giọt lệ long lang trắng nẻo về
Cầm tay anh thấy màu trắng nhạt
Giòng lệ ân tình trắng đắng cay
Cho tôi xin vòng hoa tím trắng
Khâm liệm bằng màu  trắng thương đau.

DiệpDung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 122,665 hits

GocDiepDung

Flickr Photos

Advertisements
%d bloggers like this: