gocdiepdung

Cảnh tuyệt đẹp ở xứ sở ruộng bậc thang

Posted on: May 12, 2011

 

Trên đường đi – đỉnh đèo Khau Phạ (Ảnh:phuot.com)

 

Những thuở ruộng bậc thang đẹp mê mải (Ảnh:phuot.com)

 
 

 

 

Ruộng bậc thang ở La Pán Tẩn (Ảnh:phuot.com)
Cu Quế Nha – một xã thuộc Mù Căng Chải (Ảnh:phuot.com)

 

 

 
 
Những cô gái dân tộc hớn hở thu hoạch (Ảnh:phuot.com)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: